wniosek

19.10.2017 19:39

Ciekawie byłoby wprowadzić kwalifikatory obowiązujący prokuratorów i sędziów.Powinni mieć limit na źle podjęte decyzje,czy po prostu sknocone postępowania.Chodzi mi o to,że np. odmówił wszczęcia na przestrzenie iluś tam lat postępowań,które po zaskarżeniu decyzji jednak ruszyły.Przekroczył dopuszczalną ilość nieuwzględnionych przez sąd wniosków o areszt.Cofnięto mu do uzupełnienia określoną ilość akt spraw,ponieważ nie przesłuchał świadków,brakowało ekspertyz,badań,opinii biegłych itd.itp.I położył ileś spraw,bo zebrany materiał dowodowy były niewystarczający z w/w przyczyn itd.Sędziom natomiast liczyć uchylone na skutek,odwołań,zaskarżeń itd. decyzje co do zastosowania,lub nie odpowiednich środków zapobiegawczych w postaci aresztu,poręczenia majątkowego,kaucji etc.no i oczywiście uchylone wyroki podczas apelacji,bo czegoś nie wziął pod uwagę,nie dopuścił dowodów,opinii,ekspertyz,zeznań etc.I na koniec to co mnie najbardziej interesuje.W ilu sprawach i jakiego kalibru w/w działania prokuratorów i sędziów muszą się przyczynić do przedawnienia przestępstwa,w skutek czego winni uniknęli kary.I nie ważne tu jest,czy są takimi miernymi prawnikami,czy celowo tak działali.We wszystkich w/w przypadkach powinna być kara,jak np.przy świadomej i nieświadomej paserce,różniąca się tylko długością odsiadki,jak i oznaczałaby automatyczną degradację,dożywotnie pozbawienie prawa do wykonywania jakiegokolwiek zawoduTo niestety nie pierwsza sprawa tego typu, która trafiła do HFPC. W przeszłości zajmowaliśmy się przypadkiem mężczyzny, który łącznie spędził 134 dni w zakładach karnych. Dopiero po opuszczeniu jednostki penitencjarnej okazało się, że zarządzenie wykonania kary nastąpiło na podstawie wyroku skazującego inną osobę o takim samym nazwisku - . prawniczego,oraz prawa do emerytury.I na koniec.W przypadku przestępstw popełnianych przez przedstawicieli szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości,kary finansowe i więzienia powinny być maksymalne i mnożone przez dwa.

Contacto

Precopropecaigenerico 2a1arek12@gmail.com